Ik verleen, naast verzorging en verpleegkundige hulp, alle hulp die u thuis bij uw dagelijkse verzorging

(ADL) nodig heeft.

Dit betreft:

green02_next.gif    Persoonlijke Verzorging (PV)

green02_next.gif    Verpleging (VP)

green02_next.gif    Begeleiding (BG)

 

 

 


 

In voorkomende gevallen kan dit ev. ook in combinatie met Huishoudelijke Verzorging (HV).

Een en ander binnen de voor mij als VIG-er geldende taakuitoefening.

Voor een aantal verpleegtechnische handelingen ben ik eveneens bevoegd en bekwaam.

Kijkt u hier wat de zorgfuncties inhouden. En wilt u daarover iets vragen, dan kunt u dat met het vragenformulier doen.

Wilt u weten wat de zorgtarieven zijn, neem dan ook gerust even contact met mij op. Ik kan dan met u, al of niet in een persoonlijk gesprek, bespreken wat voor u in uw situatie de beste oplossing is.

Terug